WTCTeknik
Välkommen till WTC Teknik
WTC Teknik

WTC Teknik är ett konsultföretag med lång erfarenhet av arbete med processindustri inom olika branscher.

Med våra specialkunskaper inom mekanik, automation och elkunskap moderniserar vi befintliga anläggningar och leder nybyggnadsprojekt.

Vi arbetar med alla stegen från utredning, projektering, konstruktion, programmering och tillverkning till igångkörning och utbildning av driftpersonal.